REURBANITZACIÓ I ACONDICIONAMENT ZONES ANNEXES A LA L.A.V. I Barcelona I 2010

AMÉNAGEMENT SUR LIGNE TGV I Barcelona I 2010