7SIS Arquitectura és una empresa consultora de serveis tècnics d'arqutiectura, ubicada a Barcelona, tot i que el seu àmbit d'actuació inclou la totalitat de l'estat espanyol.

 

L'empresa neix de l'associació com a professionals liberals de dos arqutiectues, Tania Parés i Manel Bermudo, el 1998 i es constitueix com a societat l'any 2006. Des de la seva constitució, 7SIS ha experimentat un progressiu creixement incorporant tècnics de diverses disciplines per a millorar la prestació dels seus serveis.

 

Els tipus de treballs que realitza són específics de l'arquitectura en entorns multidisciplinars, especialitzats en la col·laboració i la coordinació amb experts de diferents especialitats.

 

L'equip de 7SIS Arquitectura està especialitzat en l'arquitectura del transport, redacció de projectes, direccions d'obra i assistència tècnica, treballant directament per l'administració, contractat com a especialista per grans consultores, o contractat com a consultor d'empreses constructores.

 

En els últims anys, l'empresa ha particpat en alguns projectes i obres rellevants, relacionades amb l'arquitectura del transport, que podeu consultar a la nostra web.

 

Des de 2012, 7SIS té el certificat ISO 9001:2008, per garantir i millorar la qualitat dels seus serveis.

ESTUDI | AGENCE

CONTACTE | CONTACT

NOTÍCIES | NOUVELLES